آشنایی با تاریخچه هفت سین

تاریخچه هفت سین, تاریخچه سفره هفت سین, هفت سین باستانی,آشنایی با تاریخچه هفت سین,7سین,هفت سین عید نوروز,historical mysteries haft,

آشنایی با تاریخچه هفت سین historical mysteries haft شناخت تاریخچه سفره هفت سین: از مشهورترین مراسم نوروز هفت سین است که روی زمین، میز یا سفره گذاشته می شود و معمولاً اعضای خانواده در زمان تحویل سال جدید، در کنار آن می نشینند. این سفره از گردهم آوردن و انتخاب هفت چیز، از موارد مقابل است: سیب، سنجد، سماق، سیر، سرکه، سکه، سمنو، سنبل و سبزه (دانه های گندم و امثال آن که قبلاً در بشقابی کاشته و سبز کرده اند).

سلسله شوتروکی ایلام

دودمان شوتروکی,سلسله شوتروکی,آخرین پادشاه شوتروکی,دودمان شوتروکی,shotroki dynasty,

با سلسله شوتروکی آشنا شوید shotroki dynasty خاندان شوتروکی از حدود سال ۱۲۰۵ قبل از میلاد خاندان جدیدی به اسم شوتروکی پادشاه ایلام می شوند. دومین شاه این سلسله شوترک-ناهونته نام داشت که از ۱۱۸۵ تا ۱۱۵۵ قبل از میلاد پادشاهی کرد و توانست قدرت از دست رفته ایلام را برگرداند. او در سال ۱۱۶۰ قبل از میلاد به فرمانروایی کاسی ها بر بابل پایان داد و پسر خود به نام کوتیر-ناهونته را پادشاه بابل کرد.

همه چیز درباره چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری,Chaharshanbe Suri,جشن 4شنبه سوری,آتش بازی چهارشنبه سوری,رسم و آئین چهارشنبه سوری,

چهارشنبه سوری Chaharshanbe Suri تاریخچه چهارشنبه سوری یکی از آئین های سالانه و دیرینه ی ایرانیان جشن سوری ، چهارشنبه سوری یا به عبارتی دیگر چارشنبه سوری است. ایرانیان آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می روند. چهارشنبه سوری، یک جشن بهاری است که پیش از رسیدن نوروز برگزار می شود.