همه چیز درباره ماه ربیع الاول

همه چیز درباره ماه ربیع الاول

همه چیز درباره ماه ربیع الاول Month Rabi al-Awwal ربیع‌الاوّل (به عربی: رَبِیعُ الْأَوَّل ) سومین ماه از ماه‌های قمری و روزشمار آن بیست و نُه روز است. ربیع به معنی بهار از ماده رَبع است. علت اینکه به این ماه ربیع گفته می‌شود این است که در فصل بهار گیاهان تر و تازه‌اند و نامگذاری این ماه در فصل بهار رخ داده‌است. Rabi al-Awwal, or Rabi I, is the third month of the Islamic calendar. The name Rabī al-awwal means “the first month or beginning of spring”, referring to its position in the pre-Islamic Arabian calendar

دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان

دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان

دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان prayer thirtiethday ramazan متن و ترجمه دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان ، دعای روز 30 ماه رمضان اشاره به اى خدا در اين روز روزه مرا با جزاى خير و مقبول حضرتت قرار ده دارد و متن و ترجمه دعای روز 30 رمضان در بخش مذهبی مجله فان طب به صورت کامل ترجمه و بیان شده است.

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان prayer twentyninthday ramazan متن و ترجمه دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان ، دعای روز 29 ماه رمضان اشاره به اى خدا در اين روز مرا به رحمت خود درپوشان و هم توفيق و حفظ از گناهان روزى فرما دارد و متن و ترجمه دعای روز 29 رمضان به صورت کامل در بخش مذهبی مجله فان طب منتشر شده است.

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان prayer twentyeighthday ramazan متن و ترجمه دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان ، دعای روز 28 ماه رمضان اشاره به اى خدا در اين روز به اعمال نافله و مستحبات مرا بهره وافر عطا فرما و به حاضر و آماده ساختن مسائل در حقم كرم فرما دارد و در بخش مذهبی مجله فان طب متن و ترجمه دعای 28 رمضان اشاره دارد.

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان prayer twentyseventhday ramazan متن و ترجمه دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان ، دعای روز 27 ماه رمضان اشاره به اى خدا در اين روز فضيلت ليلة القدر را نصيب من گردان و تمام ‏امور و كارهاى مشكل مرا آسان گردان دارد و در بخش مذهبی مجله فان طب به ترجمه و متن دعای روز 27 رمضان را کامل بیان کردیم.

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان prayer twentysixthday ramazan متن و ترجمه دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان ، دعای روز 26 ماه رمضان اشاره به اى خدا اى خدا در اين روز سعيم را (در راه طاعتت) بپذير و گناهانم را در اين روز ببخش دارد که به صورت کامل متن و ترجمه دعای 26 رمضان در این مطلب از فان طب بیان شده است.

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان prayer twentyfifthday ramazan متن و ترجمه دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان ، دعای روز 25 ماه رمضان اشاره به اى خدا مرا در اين روز محب دوستانت و عدو دشمنانت قرار ده دارد و در بخش مذهبی مجله فان طب متن و ترجمه دعای روز 25 رمضان بیان شده است.

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان prayer Twentyfourthday ramazan متن و ترجمه دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان ، دعای روز 24 ماه رمضان اشاره به اى خدا در اين روز از تو درخواست مى‏ كنم آنچه را كه رضاى تو در اوست و به تو پناه مى‏ برم از آنچه تو را ناپسند است دارد و در بخش مذهبی مجله فان طب به ترجمه این دعا پرداختیم.

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان prayer twentythirdday ramazan متن و ترجمه دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان ، دعای روز 23 ماه رمضان اشاره به اى خدا در اين روز مرا از گناهان پاكيزه گردان و از هر عيب و نقص پاك ساز دارد که متن ترجمه دعای روز 23 ماه رمضان به صورت کامل ترجمه و در بخش مذهبی فان طب منتشر شده است.

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان prayer twentysecondday ramazan متن و ترجمه دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان ، دعای روز 22 ماه رمضان اشاره به اى خدا در اين روز به روى من درهاى فضل و كرمت بگشا و بر من بركاتت را نازل فرما و بر موجبات رضا و خوشنوديت موفقم بدار دارد و دعای روز 22 رمضان به صورت کامل ترجمه شده و در بخش مذهبی فان طب به اشتراک گذاشته شده است.