آبپاش الکترونیکی spray

آبپاش الکترونیکی spray

خرید پستی آبپاش الکترونیکی spray بطری اسپری خودکار بسیار کاربردی برای آبپاشی گیاهان، این بطری اسپری دستی فقط به لمس یک دکمه نیاز دارد. سپس می تواند به صورت خودکار اسپری شود. راحت است و مشکل را از لمس دوباره و دوباره دکمه کاهش می دهد.