اختراعی که دنیا را زیر و رو کرد

اختراعی که دنیا را زیر و رو کرد

اختراعی که جهان را زیر و رو کرد / سفر به سال صفر! Strange invention اختراعی که دنیا را زیر و رو کرد برای جست‌وجو و پیدا کردن مهم‌ترین اختراع بشر، باید سفری کرد به سال صفر! به جایی که هنوز تمدن بشری شکل نگرفته بود. زمانی که روز و ماه و سال و گاه‌شمار و تقویم وجود نداشت و انسان جای خالی بزرگی را در زندگی روزمره‌اش حس می‌کرد.