حکم صیغه بدون دخول چگونه است؟

صیغه بدون دخول, احکام صیغه بدون دخول, حکم صیغه بدون دخول,احکام صیغه بدون دخول به چه صورت است ؟,صیغه,اجازه و اذن پدر برای صیغه,صیغه بدون دخول چجوری هست؟,concubine without penetration,

احکام صیغه بدون دخول به چه صورت است؟
concubine without penetration
حکم صیغه بدون دخول چگونه است؟
در صورتی صیغه بدون دخول صحیح است که شرایط عقد به طور کامل رعایت شود. از مهمترین شرط برای صیغه حتی بدون دخول اذن پدر یا جد پدری دختر می باشد.
What are the rulings of a concubine without penetration?
What is the ruling of a concubine without penetration?
If the concubinage without penetration is valid, the conditions of the marriage are fully met. It is one of the most important conditions for a concubine even without the permission of the father or paternal ancestor of the girl.

احکام صیغه بدون دخول به چه صورت است؟

احکام صیغه بدون دخول به چه صورت است؟,صیغه بدون دخول, احکام صیغه بدون دخول, حکم صیغه بدون دخول,احکام صیغه بدون دخول به چه صورت است ؟,صیغه,اجازه و اذن پدر برای صیغه,صیغه بدون دخول چجوری هست؟,concubine without penetration,

توضیحات کامل مطلب

احکام صیغه بدون دخول به چه صورت است؟

شرط عدم دخول به چه معناست؟

شرط عدم دخول به این معناست که اگر در ازدواجی دخول صورت نگیرد این ازدواج بعد از پایان، عده ندارد اما اگر دخول صورت بگیرد زن باید عده نگه دارد.

حکم صیغه بدون دخول در عقد موقت

آیت الله وحید خراسانی : چنانچه شرایط نکاح موقت از جمله اذن پدر (بنابر احتیاط واجب) و خواندن صیغه عقد به عربی صحیح (بنابر احتیاط واجب) و تعیین مدت دقیق عقد و تعیین مهریه و … رعایت شود، اشکال ندارد و چنانچه دخول از دُبُر (پشت) و یا از قُبُل (جلو) صورت نگرفته باشد، بر دختر عده لازم نیست.

قابل ذکر است زنى كه متعه مى شود اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند، عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مى تواند لذت هاى ديگر از او ببرد ولى اگر بعد به نزديكى راضى شود، شوهر مى تواند با او نزديكى کند.

شرایط تحقق عدم دخول در صیغه

شرط عدم دخول به دو صورت محقق می شود :

1. به صورت شرط ضمن عقد (در عقد ازدواج شرط می شود که دخولی صورت نپذیرد)

در این صورت وفای به شرط لازم است و در صورت تخلف، شوهر گناهکار است.

2. شرط خارج از عقد (که رابطه ای با عقد ازدواج ندارد)

در این صورت گرچه شرط ضمن عقد را ندارد اما از نظر اخلاقی و شرعی باید انسان نسبت به آن ها متعهد می شود پایبند بماند و بر خلاف آن عمل نکند.

لازم است یادآوری شود که در هر دو صورت دخول از طریق مقعد اشکالی ندارد.

صیغه بدون دخول چه حکمی دارد

نظر مراجع در مورد صیغه بدون دخول :

پرسش : صیغه بدون دخول عده دارد ؟

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی : در صورتی که صیغه با شرط عدم دخول باشد عده ای ندارد.

پرسش : قرار است که تا سه ماه دیگر با خانمی ازدواج کنم. گاهی وقتی با ایشان به گردش می روم و تماس هایی با دست وی حاصل می شود آیا می توانم با ایشان برای این سه ماه به صورت مشروط؛ یعنی به شرط عدم تماس جنسی صیغه عقد ازدواج موقت بخوانم؟

پاسخ : دختر و پسری که با هم نامزد هستند و قرار است که در آینده نزدیک با هم ازدواج کنند قبل از ازدواج (دائم یا موقت) نمی توانند از یکدیگر استفاده و لذت جنسی ببرند حتی اگر در حد گفت و شنودهای عاشقانه و دست دادن باشد. اما با انعقاد عقد موقت و با شرط عدم استمتاع (بهره گیری) جنسی در ضمن عقد ازدواج موقت می توان تنها به حد خاصی از محرمیت که خالی از مسائل زناشویی باشد دست یافت و منظور از صیغه محرمیتی که در بین مردم رایج شده است نیز همین است.

در این صورت اگر چه دختر و پسر با هم محرم می شوند ولی حق آن قبیل استمتاعات جنسی را که نبودنش را شرط کرده بودند، ندارند اما رفت و آمد، نشست و برخاست، کار کردن با یکدیگر، زندگی کردن باهم، نگاه کردن به همدیگر، دست زدن به بدن همدیگر، گفتگو و مسافرت با هم برای آنان اشکالی ندارد. روشن است که این روش راه مستقلی برای ایجاد محرمیت نیست و همان راه ازدواج موقت است منتهی طرفین با توافق لذات جنسی از یکدیگر را به حد خاصی محدود کرده و یا به طور کلی عدم آنها را شرط می کنند.

صیغه بدون دخول از نظر مراجع

اذن پدر در صیغه بدون دخول

اجازه پدر یا جد پدری برای عقد دختر باکره چه به قصد دخول و چه بدون قصد دخول :

آیات عظام خمینی، سیستانی، نوری همدانی و تبریزی :

باید با اجازه پدر یا جد پدری باشد و بدون اجازه او عقد باطل است.

آیات عظام خامنه ای، صافی، مکارم شیرازی و وحید خراسانی :

بنا بر احتیاط واجب باید با اجازه او باشد و اگر بدون اجازه عقد بخوانند بنا بر احتیاط واجب عقد باطل است.

آیات عظام بهجت و فاضل لنکرانی :

از نظر تکلیفی احتیاط واجب آن است که با اجازه پدر یا جد پدری باشد ولی اگر بدون اجازه عقد بخوانند عقد باطل نیست.

پرسش : اگر زنی قبل از آنکه عدّه اش تمام شود با مرد دیگری ازدواج موقت نماید در حالی که دخول محقق نشود و لذت های دیگر را از یکدیگر ببرند، آیا در این صورت نیز زنا کرده اند و بر یکدیگر حرام ابدی می شوند؟

پاسخ آیت الله العظمی مکارم شیرازی : این کار حرام و گناه بوده ولی با توجه به اینکه دخول صورت نگرفته به یکدیگر حرام ابد نمی شوند.

پرسش: اگر دختری را فقط برای محرمیت و بدون ازاله بکارت صیغه کنند در فرض آنکه دختر به سنی رسیده باشد که صلاح و مصلحت خویش را تشخیص بدهد و آیا باز هم اجازه پدر او لازم است؟ اگر ترس وقوع در حرام باشد چطور؟

پاسخ آيت الله سيستانی : اجازه پدر یا جد پدری در این صورت هم شرط است البته اگر دختر در شئون زندگی خود مستقل است – به احتیاط واجب – اجازه لازم است.

پرسش: اگر دختری بخواهد با پسر هم کفو شرعی خود ازدواج موقت کند آیا اجازه پدر شرط است؟ اگر ازدواج موقت با شرط عدم دخول باشد و اگر هیچ مفسده ای و ضرری متوجه دختر و پسر نشود و پدر دختر مخالف باشد به دلیل اینکه این کار را خوب نمی داند و دلیل موجهی ندارد دختر می تواند بدون اجازه ولی با پسر ازدواج موقت کند؟

پاسخ : ازدواج موقت با دختر بکر اگر با رعایت شرایط و حساب شده باشد اشکال ندارد ولى اکثر مراجع اذن پدر را (به صورت فتوا یا احتیاط وجوبى) در ازدواج دختر باکره لازم مى‏دانند و از این جهت فرقى بین ازدواج موقت و دائم نیست. سعی کنید دلایل خود را بابیان صحیح برای پدر روشن نمایید واستدلال او را هم بشنوید شاید یکی از دو طرف قانع شوید و مشکل حل شود.

در ازدواج موقت با شرط عدم دخول اگر زوج فوت کند زوجه باید عده را نگه دارد؟

گر چه اگر هیچگونه دخولی از قبل یا دبر انجام نگرفته باشد نسبت به ازدواج مو قت عده ندارد ولی بخاطر فوت شوهر باید عده وفات نگهدارد یعنی از روز فوت شوهر تا مدت چهار ماه وده روز از شوهر کردن چه دایم و چه بصورت موقت خوداری نمایدیعنی در این مدت ازدواج بر او حرام است.

منبع : بیتوته

برچسب و تگ های مطلب احکام صیغه بدون دخول به چه صورت است؟:

احکام صیغه بدون دخول به چه صورت است؟, صیغه بدون دخول, احکام صیغه بدون دخول, حکم صیغه بدون دخول, احکام صیغه بدون دخول به چه صورت است, درباره ی صیغه بدون دخول, نظر مراجع در مورد صیغه بدون دخول, صیغه بدون دخول چه حکمی دارد, صیغه بدون دخول و احکام آن, در مورد صیغه بدون دخول, شرایط صیغه بدون دخول, حکم صیغه بدون دخول در عقد موقت, شرایط تحقق عدم دخول در صیغه, پاسخ های مراجع درمورد صیغه بدون دخول, آیا در صیغه بدون دخول اذن پدر لازم است, آیا صیغه بدون دخول عده دارد,صیغه بدون دخول, احکام صیغه بدون دخول, حکم صیغه بدون دخول, احکام صیغه بدون دخول به چه صورت است, درباره ی صیغه بدون دخول, نظر مراجع در مورد صیغه بدون دخول, صیغه بدون دخول چه حکمی دارد, صیغه بدون دخول و احکام آن, پاسخ های مراجع درمورد صیغه بدون دخول, آیا در صیغه بدون دخول اذن پدر لازم است,آیا صیغه بدون دخول عده دارد, در مورد صیغه بدون دخول, شرایط صیغه بدون دخول, حکم صیغه بدون دخول در عقد موقت, شرایط تحقق عدم دخول در صیغه,

مطالب مشابه

نظرات خود را درباره این مطلب با ما به اشتراک بگذارید