آموزش بازی محلی الک دولک

نحوه بازی الک دولک,بازی الک دولک,شیوه بازی الک دولک,شیوه بازی الک دولک,بازی,الک دولک,بازی محلی الک دولک,آموزش بازی محلی الک دولک,بازی با چوب,alec dulak play,

نحوه بازی الک دولک چگونه است؟
alec dulak play
آموزش بازی محلی الک دولک
شیوه بازی الک دولک
نحوه بازی الک دولک
بازی‌های سنتی یکی از بازی های هیجان انگیزی است که کودکان و نوجوانان در اوقات فراغت خود انجام می‌دهند. الک دولک بازی است که در بیش‌تر مناطق ایران وجود دارد.
How does Alec Dulak play?
Learning the local game of Alec Dulak
Alec Dulak’s style of play
How to play Alec Dulak
Traditional games are one of the exciting games that children and teenagers play in their free time. Alec Dulak is a game that exists in most regions of Iran.

نحوه بازی الک دولک چگونه است

نحوه بازی الک دولک چگونه است,نحوه بازی الک دولک,بازی الک دولک,شیوه بازی الک دولک,شیوه بازی الک دولک,بازی,الک دولک,بازی محلی الک دولک,آموزش بازی محلی الک دولک,بازی با چوب,alec dulak play,

توضیحات کامل مطلب

نحوه بازی الک دولک چگونه است؟

تاریخچه بازی محلی الک دولک

نام کهن بازی هلنگ است. که از تبرستان سرچشمه می‌گیرد. امروزه در زنجان نیز به نام هلینگ آقاچ شناخته می‌شود. از بازی‌های محلی فراگیر  زنجان است. خلنگ نام چوبی است که یکی کوتاه و دیگری بلندتر است. بعضی اوقات این دوچوب به هم وصل هستند و بعضی اوقات جدا. فواید بسیاری ازجمله میوه چینی در وضعیت چسبان دارند. نام (هلی)هلنگ یا (خلی)خلنگ در لهجه‌های دیگر به‌صورت‌های الی ،النگ و…در آمده‌است. در آخر در همین فارسی تهرانی الک گردیده و به نام الک دولک معروف است.

نحوه بازی الک دولک

نحوه بازی الک دولک

در انتخاب یار، سرعت و قوای جسمانی مهم است. پس از یارگیری، دو دسته میان خودشان قرعه می اندازند تا مشخص کنند کدام دسته بازی را آغاز کنند. سردسته ای که می خواهد بازی را آغاز کند، در یک محل از زمین بازی دو تا سنگ را به فاصله یک وجب دست، کنار نیز قرار می دهد. بعد چوب الک را روی آن می گذارد و چوب دولک را به دست می گیرد. یارانش نیز دور سردسته جمع می شوند. آن وقت با اجازه سر دسته دوم بازی را آغاز می کنند.

بازی الک دولک

ابتدا نوک چوب دولک را زیر چوب الک می گذارد و با چند بار حرکت دادن آن به چپ و راست، با یک حرکت چوب الک را به هوا پرتاب می کند. دراین زمان دسته مقابل که در انتظار پرتاب شدن چوب الک درهوا هستند، به دنبالش می دوند تا آن را بگیرند. چنانچه چوب الک را درهوا گرفتند، بازی به سود آنها پایان می پذیرد و گروه با زنده بازی را به گروه دوم واگذار می کنند.

ولی چنانچه چوب الک را نگرفتند، یکی ازبازیکنان همان دسته اول، چوب الک را برمی دارد و از همان محلی که به زمین افتاده است به طرف محلی که از آنجا به هوا پرتاب شده، نشانه گیری کرده و پرتاب می کند. به گونه ای که در همان محل به زمین بنشیند.

بازی محلی الک دولک

دراین هنگام بازیکنی که الک را به هوا پرتاب کرده است، در آن محل ایستاده تا با چوب دولک مانع به زمین رسیدن چوب الک شود. حتی می تواند با همان چوب دولک به چوب الک بزند و آن را مجددا به هوا پرتاب کند. ولی چنانچه نتواند مانع به زمین افتادن الک شود، این بار نوبت آن بازیکن تمام شده و بازی را به یکی از یاران خود تحویل می دهد که بازی را ادامه دهد.

اما چون الک راطوری زد که به هوا پرتاب شد، درمحلی دیگر به زمین افتاد، همان بازیکن که الک را به هوا پرتاب کرده با چوب دولک فاصله بین الک تا محلی که چوب الک از آنجا به هوا پرتاب شده را اندازه گیری می کند و گروهشان امتیاز می گیرد.(هریک بار اندازه دولک ،یک امتیاز است) بازی مجددا ادامه پیدا می کند تا هر دسته که باهم است حدنصاب امتیاز را کسب کند برنده بازی می شود.

منبع : بیتوته

برچسب و تگ های مطلب نحوه بازی الک دولک چگونه است:

نحوه بازی الک دولک چگونه است, نحوه بازی الک دولک, بازی الک دولک, شیوه بازی الک دولک, آشنایی با بازی محلی الک دولک, معرفی بازی الک دولک, بازی محلی الک دولک به چه صورت انجام می شود, بازی محلی الک دولک, آموزش بازی الک دولک,بازی الک دولک,نحوه بازی الک دولک,شیوه بازی الک دولک,آشنایی با بازی محلی الک دولک,معرفی بازی الک دولک,بازی محلی الک دولک به چه صورت انجام می شود,آموزش بازی الک دولک,بازی محلی الک دولک,

مطالب مشابه

نظرات خود را درباره این مطلب با ما به اشتراک بگذارید