عکس العمل بعد از دادن زدن سر کودکان

بعد از داد زدن سر کودک چه رفتاری با او داشته باشیم,بعد از اینکه سر کودکم داد زدم چکار کنم,اگر سر فرزندم داد زدم چه کنم,اگر سر فرزندم داد زدم چه کنم,داد زدن,سر کودکتان داد نزنید,داد نزنید سر کودکتان,should yelling child,

بعد از اینکه سر کودکم داد زدم چکار کنم؟ should yelling child اگر سر فرزندم داد زدم چه کنم بعد از داد زدن سر کودک چه رفتاری با او داشته باشیم؟ برخی از والدین بعضی اوقات به دلیل مشاهده رفتار اشتباه از فرزند خود عصبانی شده و سر او داد می زنند، چنانچه شما نیز در هنگام عصبانیت سر فرزند خود داد می زنید، میتوانید به چند شیوه رفتار اشتباهتان را جبران کنید.