گیاه مخدر سالویا

گیاه سالویا چیست؟ عوارض مصرف گیاه سالویا

گیاه سالویا چیست؟ عوارض مصرف گیاه سالویا salvia effects plant گیاه مخدر سالویا چیست؟ سالویا گیاهی است از خانواده نعناع ها که اغلب به دلیل اثرات توهم زا از آن استفاده می شود. بومی جنوب مکزیک و مناطقی از آمریکای مرکزی و جنوبی است.