آرامگاه باباکوهی در شیراز

baba koohi tomb,تاریخچه آرامگاه باباکوهی, پارک کوهستانی باباکوهی, مقبره بابا کوهی,آرامگاه باباکوهی شیراز,

آرامگاه باباکوهی؛ مکانی تاریخی در شیراز baba koohi tomb آرامگاه باباکوهی شیراز: همه آنچه قبل از رفتن باید بدانید آرامگاه باباکوهی مدفن یکی از شیوخ صوفی است که سالهای آخر عمرش را در غاری بالای همین کوه سپری کرده است. در این مقاله، شما را با مقبره این شیخ شیرازی آشنا می کنیم.